Державний реєстр документів моряків України

E-mail: [email protected]
Інспекція з питань підготовки та дипломування моряків успішно відновила роботу Державного реєстру документів моряків України, а також впровадила функціонування автоматизованої системи єдиного Державного реєстру документів моряків. Ця система спрямована на максимальну автоматизацію відповідних процесів та мінімізацію людського фактору, забезпечення чіткої взаємодії реєстру, державних кваліфікаційних комісій і служб капітанів портів, а також дозволяє вести електронний облік всіх документів, що видаються морякам та робити їх перевірку на легітимність. Таким чином виконуються як національні, так і міжнародні сучасні вимоги, зокрема в частині боротьби з підробними документами.

Комп'ютерне тестування моряків:


 • Наразі впроваджено опцію подачі документів на участь у комп’ютерному CES-тестуванні для підтвердження кваліфікації моряків. Система тестування впроваджується в межах реалізації експериментального проєкту. Тестування буде проводитися у сервісних центрах ДП «Моррічсервіс».
  Ліцензію на користування електронною системою тестування CES надано за підтримки проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».Морякам, які виявлять бажання підтвердити кваліфікацію без використання системи CES, буде надано можливість здійснити комп’ютерне тестування, використовуючи технічні можливості альтернативних систем;

 • Комп’ютерне тестування з використанням Автоматизованої системи тестування для окремих категорій осіб командного складу та суднової команди морських суден.

ПЕРЕЛІК ПОСАД окремих категорій осіб командного складу та суднової команди морських суден, для яких проводиться комп’ютерне тестування

1. Вахтові помічники капітана суден валовою місткістю 500 або більше.
2. Капітани і старші помічники капітана суден валовою місткістю 500 або більше.
3. Вахтові помічники капітана і капітани суден валовою місткістю менше 500, зайнятих у прибережному плаванні.
4. Вахтові механіки суден з машинним відділенням, що обслуговується або періодично не обслуговується.
5. Старші і другі механіки суден з головною руховою установкою потужністю 3000 кВт або більше.
6. Електромеханіки.
7. Радіооператори ГМЗЛБ (загальний диплом).
8. Радіооператори ГМЗЛБ (обмежений диплом).
9. Початкова підготовка з танкерів (всі посади).
10. Розширена підготовка з танкерів (всі посади).
– вживати заходів щодо недопущення спілкування між особами, які беруть участь у тестуванні, використання ними мобільних телефонів, планшетів, будь-яких технічних засобів та інших джерел інформації. У разі виявлення таких фактів відсторонювати осіб від подальшого проходження тестування.
Час на проходження комп’ютерного тестування встановлюється в межах 60 хвилин, а для посад, що передбачають використання відео та аудіо файлів (Радіооператор ГМЗЛБ (загальний диплом) та Радіооператор ГМЗЛБ (обмежений диплом)) – 65 хвилин. Кількість спроб – одна.
У разі якщо кількість правильних відповідей моряка під час проведення комп’ютерного тестування становить 80 і більше відсотків, результат тестування вважається відмінним, від 60 до 79 відсотків – задовільним, менше 60 відсотків – незадовільним.
Кожен тестований після проходження тестування ознайомлюється з кількістю набраних ним балів та отримує протокол за підписом секретаря АСТ.
Моряк, що отримав відмінний або задовільний результат тестування, звільняється від письмового опитування, а подальша перевірка його компетентності здійснюється шляхом усного опитування в ДКК.
Складання письмового іспиту проходить під наглядом голови або одного з членів ДКК протягом 20 хвилин. Після закінчення встановленого часу екзаменаційні листки здаються до ДKK.
Усне опитування проходить у вигляді діалогу між ДКК і особою, яка складає іспит, та передбачає:
– відповіді на письмові запитання з екзаменаційного листка (для осіб, що пройшли письмове опитування);
– відповіді на запитання з тем, записаних у відомості оцінки компетентності у ДКК, обраних відповідно до функцій та сфер компетенції, визначених Кодексом ПДНВ.
Кількість запитань не повинна перевищувати 3 одиниць за кожною функцією. Загальна кількість питань не повинна перевищувати 12 одиниць.
У разі якщо особа, яка проходила письмове опитування, надала неправильні відповіді на два та більше запитань з екзаменаційного листка, вона вважається такою, що не склала іспит.
Після заслуховування відповідей особи, яка складає іспит, ДКК має право задавати їй додаткові питання відповідно до функцій та сфер компетенції, визначених Кодексом ПДНВ.
У разі незгоди особи, яка складає іспит, з оцінкою її компетентності під час усного опитування, ДКК пропонує письмово відповісти на усні запитання комісії (не більше трьох).
Рішення ДКК оформлюються протоколом засідання ДКК, який складається у двох оригінальних примірниках. Моряку видається один примірник протоколу засідання ДКК.

Послужна книжка моряка

Для тих, хто має морські робочі документи:
 • Паспорт громадянина України (або паспорт громадянина іншої держави);
 • Посвідчення особи моряка (за наявності);
 • Диплом або свідоцтво, що засвідчує кваліфікацію (робочі документи);
 • Дві матові фотокартки 3х4.
Для курсантів та слухачів морських навчальних закладів:
 • Паспорт громадянина України (або паспорт громадянина іншої держави);
 • Посвідчення особи моряка (за наявності);
 • Сертифікат “Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки”;
 • Залікова книжка курсанта або дійсний студентський квіток, або довідка з навчального закладу, що засвідчує проходження навчання у цьому закладі;
 • Дві матові фотокартки 3х4.